گوگل پشتیبانی از اپلیکیشن Expeditions را متوقف می‌کند

گوگل تا چند ماه دیگر پشتیبانی از اپلیکیشن Expeditions را خاتمه می‌دهد و ویژگی‌های این سرویس را به دیگر اپلیکیشن‌های خود اضافه می‌کند.

بیشتر بخوانید