گوگل تماس تصویری گروهی در Hangouts را غیرفعال کرد

گوگل اعلام کرد تماس تصویری گروهی در Hangouts را از کار انداخته است و تماس‌های تصویری این سرویس با گوگل میت برقرار می‌شوند.

بیشتر بخوانید