گوگل استودیوهای بازی‌سازی خود را تعطیل می‌کند؛ آیا استادیا به پایان راه رسید؟

گوگل اعلام کرد که دو استودیوی بازی‌سازی خود را تعطیل می‌کند و قصد ندارد برای سرویس استادیا بازی انحصاری بسازد.

بیشتر بخوانید