کامپیوتر کوانتومی چین دستور ۲/۵ میلیارد ساله را در چند دقیقه انجام می‌دهد

جیوژانگ (Jiuzhang)، کامپیوتر‌ی کوانتومی چین، می‌تواند مسئله‌ای که ۲/۵ میلیارد سال طول می‌کشد، در چند دقیقه حل کند.

بیشتر بخوانید