کاربران واتس‌اپ روزانه ۱۰۰ میلیارد پیام ارسال می‌کنند

پیام‌رسان واتساپ روزانه میزبان ۱۰۰ میلیارد پیام است؛ پیام‌هایی که کاربران این پیام‌رسان برای یکدیگر ارسال می‌کنند.

بیشتر بخوانید