ژانویه‌ ۲۰۲۱ توییتر رسما طرح جدید درخواست برای دریافت تیک آبی را عرضه می‌کند

توییتر سیاست‌های جدیدی برای رسمی‌کردن حسا‌ب‌های کاربری در پیش می‌گیرد. برای مثال، این پلتفرم قصد دارد برچسب‌هایی برای حساب‌های کاربری «بات‌ها» و «یادبود درگذشتگان» ایجاد کند.

بیشتر بخوانید