نیمی از افزونه‌های گوگل کروم کمتر از ۱۶ بار نصب شده‌‌اند

حدود ۸۷ درصد از افزونه‌های گوگل کروم کمتر از هزار بار و حدود ۵۰ درصد آن‌ها کمتر از ۱۶ بار نصب شده‌اند.

بیشتر بخوانید