نسخه بعدی اپلیکیشن گوگل، احتمالا تلفظ نام‌ها را می‌آموزد

بررسی نسخه‌های اولیه از به‌روزرسانی جدید اپلیکیشن گوگل، قابلیت‌های جدید همچون یادگیری نام‌ها و مرورگر مخفی در داخل اپلیکیشن را نوید می‌دهد.

بیشتر بخوانید