مایکروسافت تیمز با ویژگی‌های جدید تماس بروزرسانی ‌می‌شود

مایکروسافت در حال افزودن ویژگی‌های کاربردی و مفید به قابلیت‌ تماس اپلیکیشن تیمز است که از اوایل سال ۲۰۲۱ دردسترس کاربران خواهد

بیشتر بخوانید