طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی تصویب شد

با تصویب طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، مرحله‌ی دوم حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی آغاز شد.

بیشتر بخوانید