سیسکو تراشه‌ای اختصاصی در مسیر ساخت آینده اینترنت توسعه می‌دهد

سیسکو هم مانند بسیاری از غول‌های فناوری توسعه تراشه‌های اختصاصی را در دستور کار قرار داده تا نیازهای مقیاس‌دهی به آینده اینترنت را برآورده کند.

بیشتر بخوانید