زوم برای رقابت با Outlook‌ و Gmail سرویس ایمیل راه‌اندازی می‌کند

زوم برای رقابت جدی‌تر با مایکروسافت تیمز به‌دنبال گسترش خدمات خود است که یکی از آن‌ها ارائه سرویس ارسال ایمیل خواهد بود.

بیشتر بخوانید