در آینده‌، شبکه‌های اجتماعی به معتبرترین منابع تبدیل می‌شوند

اکنون شبکه‌های اجتماعی به دلیل انتشار پست‌های جعلی جزو منابع معتبر محسوب نمی‌شوند؛ اما در آینده این مسئله به کمک پیشرفت فناوری کاملا تغییر می‌کند.

بیشتر بخوانید