خطای اپ استور ۲۰ میلیون داده مربوط به امتیاز و رتبه‌‌دهی کاربران را حذف کرد

خطای جدید اپ استور اپل باعث شد که در مدت زمان دو روز کاری، حدود ۲۰ میلیون داده‌ی مربوط به امتیازها و رتبه‌دهی کاربران به اپلیکیشن‌ها پاک شود.

بیشتر بخوانید