جیمیل اکنون امکان پیوست کردن ایمیل‌ها به یکدیگر را می‌دهد

قابلیت جدیدی از امروز تا یکم بهمن به جی‌میل اضافه خواهد شد که به کاربر اجازه می‌دهد دیگر ایمیل‌ها را، هر تعداد که بخواهد، به ایمیل ارسالی خود پیوست کند.

بیشتر بخوانید