توییتر سیستم اعطای تیک آبی به حساب‌های کاربری را برمی‌گرداند

توییتر از اوایل سال ۲۰۲۱، قوانین جدیدی برای سیستم اعطای تیک آبی به حساب‌های کاربری وضع می‌کند.

بیشتر بخوانید