توییتر امکان دنبال‌کردن پاسخ‌‌ها به یک توییت را ارائه می‌کند

توییتر بیش‌ازپیش روی مکالمه و گفت‌وگو در پلتفرم متمرکز شده است و در این مسیر قابلیت‌های آزمایشی را به‌مرور ارائه می‌کند.

بیشتر بخوانید