بروزرسانی می ۲۰۲۰ ویندوز ۱۰ سهم زیادی از بازار کسب کرده است

به‌روزرسانی می ۲۰۲۰ ویندوز ۱۰ نزدیک به ۳۷٫۷ درصد از سهم بازار سیستم‌عامل ویندوز ۱۰ را به خود اختصاص داده است.

بیشتر بخوانید