آخرین تغییرات iOS 13 باعث حذف تصادفی ایمیل‌های کاربران می‌شود!

به‌لطف آخرین طراحی و به‌روزرسانی iOS 13، کاربران به‌طور تصادفی به‌جای پاسخ به ایمیل‌هایشان، آن‌ها را حذف می‌کنند.

بیشتر بخوانید